środa, 20 marzec 2024 10:11

Brytyjskie szkoły adaptują się do braku nauczycieli matematyki

niedobór nauczycieli matematyki niedobór nauczycieli matematyki pixabay

W odpowiedzi na rosnący kryzys związany z niedoborem nauczycieli matematyki, szkoły średnie w Anglii stosują nietypowe rozwiązania. Z najnowszych raportów wynika, że rząd nie osiągnął zakładanego celu w zakresie liczby nowo szkolonych nauczycieli matematyki, osiągając jedynie 63% założonej kwoty. To zmusza placówki edukacyjne do poszukiwania alternatywnych metod wypełniania luk kadrowych, w tym zatrudniania nauczycieli

wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z matematyki.

Kryzys nauczycielski a kreatywne rozwiązania

W związku z prognozami, które wskazują, że w przyszłym roku nie uda się zrekrutować wystarczającej liczby nauczycieli w 10 z 17 kluczowych przedmiotów szkolnych, szkoły są zmuszone do adaptacji. Nauczyciele WF-u, tak jak Jo Gritt z The Gryphon School w Sherborne, podejmują się nowych wyzwań, przechodząc przyspieszone kursy z matematyki, aby móc uczyć tego przedmiotu. Gritt, podobnie jak inni nauczyciele z jej dziedziny, znajduje nową satysfakcję w nauczaniu matematyki, wykorzystując doświadczenia z innych dziedzin do budowania relacji z uczniami i zwiększania ich zaangażowania w naukę.

Nowe podejście do nauczania matematyki

Przypadki nauczycieli takich jak Gritt i Rowe, którzy odważnie przekraczają granice między przedmiotami, podkreślają zmianę w podejściu do edukacji i nauczania. Ich doświadczenie w budowaniu pozytywnych relacji z uczniami na lekcjach WF-u może teraz przynosić korzyści w klasach matematycznych, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy mogą czuć się niepewnie wobec liczb i równań. Tym samym, nauczyciele ci stają się ambasadorami nowego sposobu myślenia o nauczaniu - jednego, który podkreśla elastyczność, adaptację i międzyprzedmiotowe kompetencje.

Wyzwania i dalsze działania

Chociaż strategia ta oferuje natychmiastowe rozwiązanie problemu braków kadrowych w matematyce, rzuca też światło na szersze wyzwania, przed którymi stoi brytyjski system edukacji. Niedobory nauczycieli, zwłaszcza w tak kluczowych przedmiotach jak matematyka, wymagają kompleksowych działań politycznych, obejmujących zarówno zachęty finansowe, jak i wsparcie rozwoju profesjonalnego. Zatrudnianie nauczycieli WF-u do prowadzenia zajęć z matematyki jest kreatywnym i innowacyjnym podejściem, ale podkreśla również potrzebę długoterminowych strategii mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów edukacyjnych.