poniedziałek, 27 lipiec 2020 07:29

Zabawki Montessori – jak przekazać dziecku wiedzę w czasie zabawy?

tablica Montessori tablica Montessori

Wychowanie dziecka niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Dlatego pedagodzy i rodzice szukają metod, które będą dawały odpowiednie wsparcie i jednocześnie pozwolą na indywidualny, wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Jedną z nich opracowała włoska pedagog – Maria Montessori. Przygotowane przez nią zasady zyskują coraz więcej zwolenników.

Czym wyróżnia się ta metoda? Jakie pomoce edukacyjne są w niej wykorzystywane?

Metoda Montessori – czym się wyróżnia?

Prowadząc obserwacje w mieszanej grupie wiekowej dzieci, Maria Montessori opracowała system pedagogiczny, który bazuje na kształceniu samodzielności u dzieci, kładzie nacisk na rozwój sensoryczny i jest dostosowany do indywidualnych zainteresowań dziecka w danym momencie rozwoju. Montessori udowodniła, że czas koncentracji dziecka na danej czynności może być niewspółmiernie dłuższy jeżeli dziecko pracuje z materiałem, który w danym momencie bardzo go interesuje. Te długie momenty koncentracji Montessori nazywała polaryzacją uwagi, zaś etap rozwojowy, w którym dziecko wykazywało szczególne zainteresowanie daną aktywnością to faza wrażliwa. Wykorzystując tę wiedzę możemy znacznie usprawnić przyswajanie wiedzy i umiejętności u dzieci zapewniając im przy tym radość poznania i dobrą zabawę. Metoda Montessori pozwala również przekazać dziecku wiedzę dotyczącą reguł społecznych i umiejętności, które ułatwią mu dalszą naukę.

Pomoce dydaktyczne w metodzie Montessori – na co warto zwrócić uwagę?

Jak to zostało wyżej wspomniane, wiele procesów nauczania w tej metodzie odbywa się poprzez zabawę. Sklep Montessori oferuje produkty, które pozwalają zarówno pedagogom, jak i rodzicom w domach, wdrożyć w codzienność elementy opracowane przez słynną włoską lekarkę. Przykładem takiej pomocy może być tutaj tablica Montessori do nauki mnożenia. Ułatwia ona znacznie naukę tabliczki mnożenia. Jednocześnie pozwala na ćwiczenie małej motoryki ręki. Inne pomoce edukacyjne tego typu to np. puzzlowa mapa Europy czy duży ruchomy alfabet Montessori. Są one konstruowane w taki sposób, by uczyć dziecko różnych rzeczy i wpływać na jego wielopłaszczyznowy rozwój. Nabywa ono konkretną wiedzę, np. uczy się liter, jednocześnie rozpoznaje kolory, a także ćwiczy układanie całych wyrazów, co w przyszłości ułatwi mu płynną naukę czytania i pisania.