środa, 27 grudzień 2023 17:45

Auto złom. Niewiele osób zna te fakty.

Auto złom Auto złom Mat. Prasowe

Historia złomowania samochodów sięga początków masowej produkcji pojazdów. Wraz z rozwojem przemysłu samochodowego na początku XX wieku, pojawiła się konieczność efektywnego pozbywania się starych i niesprawnych pojazdów. Współczesny auto złom bardzo różni się od swojego pierwowzoru.

Spis treści:

 • Czym naprawdę jest złomowanie pojazdów?
 • Auto złom: proces kasacji pojazdu
 • Korzyści ze złomowania pojazdów
 • Przyszłość złomowania samochodów

W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i zaostrzania przepisów dotyczących ochrony środowiska, proces złomowania samochodów stał się bardziej zorganizowany i zrównoważony. Współczesne metody złomowania koncentrują się na minimalizacji wpływu na środowisko, maksymalizacji odzyskiwania materiałów i zapewnieniu bezpieczeństwa procesu zarówno dla pracowników, jak i dla otoczenia.

Czym naprawdę jest złomowanie pojazdów?

Złomowanie samochodów to proces, w którym stare, uszkodzone lub niepotrzebne pojazdy są rozkładane na części, a następnie przetwarzane lub ponownie wykorzystywane. Jest to istotny element gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie materiały i zasoby są recyklingowane w celu zminimalizowania odpadów i zachowania zasobów naturalnych. 

Proces ten obejmuje szereg działań, począwszy od demontażu pojazdu, poprzez usunięcie i przetwarzanie płynów eksploatacyjnych, aż po odzyskiwanie wartościowych części i materiałów, takich jak metal, plastik czy szkło. Złomowanie samochodów odgrywa kluczową rolę w przemyśle motoryzacyjnym, nie tylko jako sposób na pozbycie się starych pojazdów, ale także jako źródło surowców wtórnych. 

Auto złom -  proces kasacji pojazdu

Proces kasacji pojazdu składa się z następujących etapów:

 1. Przyjęcie pojazdu wymaga odpowiednich dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny
 2. Pracownicy stacji dokonują inwentaryzacji pojazdu, rejestrując ważne elementy, takie jak silnik, skrzynia biegów, katalizatory i inne cenne części.
 3. Płyny eksploatacyjne, takie jak olej, paliwo, płyn chłodniczy i płyn hamulcowy, są usuwane w bezpieczny sposób. Jest to kluczowy krok w minimalizowaniu wpływu na środowisko.
 4. Następuje demontaż pojazdu, podczas którego usuwane są cenne i nadające się do ponownego użycia części. Części te mogą być sprzedane jako części zamienne lub przetworzone.
 5. Pozostała część pojazdu, głównie karoseria, jest miażdżona i rozdrabniana na mniejsze fragmenty, ułatwiając oddzielenie metali od innych materiałów.
 6. Rozdrobnione materiały są sortowane przy użyciu różnych technik, aby oddzielić metale od niemetali, co umożliwia ich recykling.
 7. Zgromadzone metale, takie jak stal i aluminium, są przetwarzane i sprzedawane do dalszego wykorzystania w różnych branżach, w tym w produkcji nowych pojazdów.

Stacje złomowania muszą przestrzegać ścisłych przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym prawidłowego usuwania i przetwarzania płynów eksploatacyjnych oraz innych szkodliwych materiałów.

Korzyści ze złomowania pojazdów

Auto złom prowadzi recykling metali z pojazdów, który zużywa znacznie mniej energii niż produkcja nowych metali z rud. To zmniejsza emisję dwutlenku węgla, co jest korzystne dla środowiska. Poprzez odpowiednie usuwanie i przetwarzanie szkodliwych płynów i materiałów, złomowanie samochodów ogranicza ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Recykling części i materiałów zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska, co pomaga w ochronie środowiska i ogranicza wykorzystanie przestrzeni lądowej. Przemysł złomowania generuje zatrudnienie, od zakładów złomowania po przetwórstwo metali i handel częściami używanymi.

Złomowane pojazdy są źródłem części zamiennych, które są tańsze od nowych, co jest korzystne dla konsumentów, zwłaszcza w segmencie starszych pojazdów. Złomowanie pojazdu zwalnia właściciela z dalszych obowiązków, takich jak ubezpieczenie, przeglądy techniczne czy opłaty drogowe, co jest szczególnie ważne w przypadku starych lub niesprawnych pojazdów.

Przyszłość złomowania samochodów

Rozwój i rosnąca popularność samochodów elektrycznych (EV) przyniosą znaczące zmiany dla przemysłu złomowania. Akumulatory EV, które wymagają specjalistycznych metod recyklingu ze względu na swoje składniki, takie jak lit, będą głównym obszarem koncentracji. 

Wraz z rozwojem technologii motoryzacyjnych, producenci samochodów eksplorują lżejsze i bardziej wytrzymałe materiały, takie jak włókna węglowe i kompozyty. Ich recykling stanowi nowe wyzwania dla przemysłu złomowania.

Rozwój technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI), może umożliwić bardziej efektywne śledzenie i zarządzanie procesem złomowania, od identyfikacji pojazdu po optymalizację odzysku materiałów.

W świetle tych prognoz, przemysł złomowania samochodów stoi przed szeregiem wyzwań, ale także możliwości rozwoju i innowacji, które będą miały znaczący wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.