środa, 20 marzec 2024 10:05

Wielka Brytania zmaga się z narkotykami syntetycznymi

Wielka Brytania walczy z narkotykami syntetycznymi Wielka Brytania walczy z narkotykami syntetycznymi pixabay

Niedawno Wielka Brytania została zaskoczona przez nowe, niezwykle silne narkotyki syntetyczne - nitazeny, które zaczęły pojawiać się na rynku narkotykowym. Zgodnie z raportem Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), od lata zarejestrowano ponad sto zgonów związanych z ich użyciem. Wśród ekspertów zdrowia, takich jak Dr Mark Pucci, panuje zgoda, że system śledzenia i raportowania przypadków przedawkowania jest niewystarczający, co prowadzi do znacznego niedoszacowania skali problemu.

Reakcja na rosnące zagrożenie

W reakcji na to rosnące zagrożenie, brytyjski rząd podjął kroki w celu zaostrzenia kontroli nad nitazenami, kategoryzując je jako narkotyki klasy A. To zdecydowane posunięcie ma na celu odstraszenie handlarzy i użytkowników, z potencjalnymi karami sięgającymi dożywotniego więzienia za dystrybucję. Mimo tych działań, specjaliści jak Dr Pucci podnoszą kwestię braku odpowiedniego monitorowania i identyfikacji przypadków przedawkowań, które mogłyby dostarczyć cennych informacji o rozprzestrzenianiu się narkotyków i potencjalnie ratować życie.

Problem niedoskonałego systemu danych

W centrum problemu leży kwestia zbierania i analizy danych o przedawkowaniach. Obecnie brak jest jednolitego systemu raportowania, co utrudnia precyzyjne śledzenie trendów i odpowiednie reagowanie. Takie luki w systemie mogą prowadzić do opóźnień w podejmowaniu działań prewencyjnych oraz w edukacji i informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach. Ponadto, eksperci podkreślają, że część użytkowników heroiny nie jest świadoma ryzyka związanego z nitazenami, co dodatkowo komplikuje walkę z tym problemem.

Działania w obliczu kryzysu

W obliczu tego wyzwania, brytyjski rząd uruchomił grupę zadaniową, mającą na celu koordynację działań przeciwko rozprzestrzenianiu się syntetycznych opioidów. Planowane są również zmiany prawne, mające na celu łatwiejszy dostęp do środków ratujących życie, jak nalokson, antidotum na przedawkowanie opioidów. Wzmożone wysiłki mają na celu nie tylko lepsze monitorowanie sytuacji, ale także rozwój nowych technologii, które pomogą w zapobieganiu tragediom związanym z narkotykami.

Wciąż jednak istnieje potrzeba dalszych działań i ulepszeń w systemie monitorowania narkotyków, aby skuteczniej przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu i zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu.

Źródło: BBC